Kesto- ja laatuvaatimukset

Potkupyörät ovat testattuja tuotteita

Potkupyörät testataan tarkkaan määritellyn ISO-testausstandardin mukaan.

Testeissä kiinnitetään huomioita kaikkiin laitteeseen ja sen käyttöön vaikuttaviin osa-alueisiin, kuten stabiliteettiin, kestävyyteen, jarruihin, kädensijoihin, pyöriin, pintakäsittelyyn ja käyttöohjeisiin.

Stabiliteetti

Potkupyörien stabiliteettia testataan kaatumistesteissä. Laitteiden tulee olla stabiileja eikä ne saa kaatua eteen- eikä sivullepäin normaalissa käytössä kuormitettuna.

ESLA Potkupyörät ovat läpäisseet stabiliteettitestit.chk_yes

Kestävyys

Kestävyyttä testataan ohjainlaitteen-, jalaksien- ja istuimen dynaamisilla kestotesteillä. Ohjainlaitteen ja jalasten testauksessa laitetta kuormitetaan testausmääritysten mukaisesti suurehkolla maksimi-käyttäjäpainon mukaisella kuormalla 200 000 kertaa.

Testeissä laite ei saa rikkoutua eikä sen liitokset löystyä itsestään.

chk_yesESLA Potkupyörät ovat läpäisseet kaikki kestotestit.

Lujuus

Lujuutta testataan rasittamalla runkoa kahdesti suurella staattisella kuormalla muutaman sekunnin ajan. Testeissä laitteen runko ei saa murtua eikä siinä saa tapahtua muodonmuutoksia.

chk_yesESLA Potkupyörät ovat läpäisseet kaikki lujuustestit.