Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

E. S. Lahtinen Oy Y-tunnus: 0181176-1 Kouranasematie 46 61160 Koura

(06) 4299400

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pirjetta Plucinska Kouranasematie 46 61160 Koura pirjetta.plucinska@esla.fi

3. Rekisterin nimi

E. S. Lahtisen Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • asiakassuhteen hoitaminen

  • asiakastapahtumien varmentaminen

  • tilausten käsittely

  • tuotteiden postitus (Posti Oyj)

  • maksutapahtuma (Paytrail Oyj) Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Lisätietoa

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

  • nimi

  • osoite

  • puhelinnumero

  • sähköpostiosoite

Keräämme myös Google Analyticsin kautta tietoa verkkosivulla vierailijoiden käyttäytymisestä. Kerätyn tiedon avulla voimme parantaa ja kehittää verkkosivujamme.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot ostotapahtuman yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä siiretä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1.Manuaalinen aineisto Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, paitsi takuukortteja, jotka asiakkaat ovat itse lähettäneet. 2. ATK:lle talletut tiedot Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu ulkoapäin palomuurisuojauksin. Yrityksen sisäisesti rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo yrityksen johto.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.