Frågor och svar

Hur rör man sig i trafiken med en sparkcykel?

Sparkcykelåkaren jämställs med fotgängare i trafiken. På landsvägar åker man på vänster sida av vägen. Sparkcykeln har vita reflexer framåt och bakåt.

Varför verkar bromsarna på framhjulen i ESLA-sparkcykeln? Skulle inte en bakbroms vara tryggare?

Under planeringen av sparkcykeln har bromsarna undersökts och testats noga. Med bromsar som verkar på bakhjulen var bromssträckan i alla förhållanden längre än med frambromsar. Dessutom kan bakbromsarnas långa liggande vajrar frysa på vintern. Därför är frambromsar bättre. Oavsett vilken broms man använder måste användaren säkerställa att bromsen fungerar och är korrekt inställd.

Jag har svårigheter att pumpa däcket

Ibland kan insatsen i däckventilen fastna och blockera luften. Du öppnar den lätt till exempel med en pappersklämma som du har rätat ut.

Det har uppstått små hårsprickor på däcket på min sparkcykel. I övrigt är däcket intakt. Måste jag byta ut det?

Däckets egenskaper är beroende av hårdheten i råämnesmassan. Om gummit är mjukt, uppstår det inga hårsprickor, men gummit slits snabbare. Om gummit är hårdare, tål det slitage bättre, men det kan förekomma hårsprickor. De är inte farliga och innerslangen kommer inte att punkteras på grund av dem. Vi har valt en optimal hårdhet för sparkcykelns däck.

Sparkcykeln har separata handbromsar för båda framhjulen. Vad händer om jag bara använder bromsen på den ena sidan? Drar inte sparkcykeln åt sidan då?

ESLA-sparkcykelns styranordning har konstruerats så att kraften som drar i sidled vid bromsning har upphävts. ESLA-sparkcykeln drar inte i sidled vid bromsning. Du kan enkelt verifiera detta genom att prova själv.