Frågor och svar

Vilken sparkstöttingsstorlek ska jag köpa till mitt barn?

Sparkstöttingens storlek beror på barnets längd. Du kan kontrollera sparkstöttingens storlek i storlekstabellen.

Storlekstabell för sparkstöttingar

Varför har sparkstöttingen ingen höjdjustering?

Sparkstöttingarna är numrerade enligt storlek på skalan 2–8. Storleken växer förutom på höjden, även på bredden och i måtten på de övriga delarna. På så sätt uppnås bästa möjliga funktion och sparkstöttingen bevarar goda köregenskaper.

Min sparkstötting glider inte, vad ska jag göra?

Sparkstöttingens medar förzinkas för att förebygga korrosion. Du kan förbättra glidet genom att slipa bort förzinkningen med sandpapper eller en slipkloss med kornstorleken 80-240.

 

Jag är 165 cm lång och enligt storlekstabellen är modellen T4 bäst för mig. Min vän har modellen T6 och den känns på något vis tuffare. Vilken modell skulle vara bäst för mig?

Du kan välja vilken som helst av de två. Vad som är lagom höjd på sparkstöttingen beror i hög grad på hur den används. Om du främst använder sparkstöttingen för motionsträning eller för att åka längre sträckor, är en lägre sparkstötting bättre.