ESLA-Rollatorn och gåstöd testas enligt en detaljerad ISO-teststandard.

I testerna observeras alla delområden som påverkar redskapet och dess användning, till exempel stabilitet, hållfasthet, bromsar, handtag, hjul, ytbehandling och bruksanvisning.

Stabilitet

ESLA-Rollatorn och gåstöd stabilitet testas i falltest. Redskapen ska vara stabila och de får inte tippa framåt eller i sidled i normal användning med last.

https://www.esla.fi/content/uploads/2016/09/chk_yes.gif ESLA-rollatorn och gåstöd har godkänts i stabilitetstesterna.

Hållfasthet

Hållfastheten testas med dynamiska hållfasthetstester av styranordningen, medarna och sitsen. Vid testning av styranordningen och medarna belastas redskapet 200 000 gånger i enlighet med testspecifikationerna med relativt stor last enligt viktgränsen för användaren.

Redskapet får inte skadas under testerna och dess förbindningar får inte bli lösa.

https://www.esla.fi/content/uploads/2016/09/chk_yes.gif ESLA-rollatorn och gåstöd har godkänts i alla hållfasthetstester.

Styrka

Styrkan testas genom att belasta ramen två gånger med stor statisk last under några sekunders tid. Ramen får inte brytas eller deformeras under testerna.

https://www.esla.fi/content/uploads/2016/09/chk_yes.gif ESLA-rollatorn och gåstöd har godkänts i alla styrketester.