Kontakt

E.S. Lahtinen Oy

Kouranasematie 46
Kouranasematie 9 (Avsändningsadress)
61160 KOURA
FINLAND

FO-nummer  0181176-1

Telefon (06) 429 9400
Fax (06) 429 9410
E-post info@esla.fi

 

Försäljning

Marknadsföringschef Raija Soukka
Tel. (06)429 9424, 050 591 9233
raija.soukka@esla.fi

Underleverantörer försäljning

Produktionschef Timo Kantola
Tel.(06)429 9423
timo.kantola@esla.fi

Produktion

Produktionschef Timo Kantola
Tel. (06)429 9423
timo.kantola@esla.fi

Avsändande avdelning Vesa Lehtinen
Tel. (06)429 9444
vesa.lehtinen@esla.fi

Kontor

Fakturering Teija Saarikoski
Tel. (06)429 9419
teija.saarikoski@esla.fi

Jaakko Ketola
Puh. (06)429 9422
jaakko.ketola@esla.fi

Direktör

Verkställande direktör Mika Lahtinen

Tel. (06)4299 420, 050 5020375
mika.lahtinen@esla.fi

Ekonomi direktör Raimo Lahtinen
Tel. (06)4299 426
raimo.lahtinen@esla.fi

Teknisk direktör Tapio Lahtinen
Tel. (06)429 9440
tapio.lahtinen@esla.fi

 

Kontakta oss