Försäljning och Marknadsföring

Försäljning och Webbutiken
Tel. +358 6 429 9425
esla@esla.fi

Marknadsföringschef Raija Soukka
Tel. +358 6 429 9424, +358 50 591 9233
raija.soukka@esla.fi

Underleverantörer försäljning och Produktion

Produktionschef Timo Kantola
Tel. +358 6 429 9423
timo.kantola@esla.fi

Produktionsplanerare Matias Rannila
Tel. +358 50 373 2180
matias.rannila@esla.fi

 

Avsändande avdelning Vesa Lehtinen
Tel. +358 6 429 9444
vesa.lehtinen@esla.fi

Kontor

Ekonomichef Merja Purola
Tel. +358 6 429 9419
merja.purola@esla.fi

Jaakko Ketola
Tel. +358 6 429 9422
jaakko.ketola@esla.fi

Direktör

Verkställande direktör Mika Lahtinen

Tel. +358 6 4299 420, +358 50 5020375
mika.lahtinen@esla.fi

Ekonomi direktör Raimo Lahtinen
Tel. +358 6 4299 426
raimo.lahtinen@esla.fi

Teknisk direktör Tapio Lahtinen
Tel. +358 6 429 9440
tapio.lahtinen@esla.fi