Tillbehör och reservdelarTass för sparkcykelstöd

024152

3.50

Leveranstid 3-7 vardagar
Kompatibilitet alla tvåhjuliga ESLA-sparkcyklar.

Produktbeskrivning

Tassen för sparkcykelstödet passar alla tvåhjuliga sparkcyklar. Tassen monteras i ändan av sparkcykelns parkeringsstöd.